Hartelijk welkom bij het Nationaal
Kampioen Fietsverkeersexamen   
 
Weet jij wat dit bord betekent?
Wat is de straf voor rijden door rood licht?
Mag je naast elkaar fietsen?
Hebben fietsers altijd voorrang op een rotonde?
En is er een maximumsnelheid voor fietsers?
 
Test je kennis en doe mee met
het Nationaal Kampioen Fietsverkeersexamen.
 
Invullen duurt ongeveer 8 minuten. Alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Aan het eind van deze test kun je gelijk zien of je geslaagd bent of niet. En verder stellen we je
ook een aantal vragen over het fietsen in Nederland.
 
Een paar vragen vooraf
Wat voor fiets(en) heb je zélf? Meer antwoorden mogelijk.


Start nu het fietsverkeersexamen door deze pagina te sluiten.
Je krijgt 25 afzonderlijke vragen te beantwoorden. Elke vraag heeft slechts een (1) goed antwoord.
Aan het eind van het examen kun je zien of je geslaagd of gezakt bent. En welke vragen je goed of fout hebt beantwoord.
 
We wensen je veel succes.